FESTPROSESJONENE

Setninger med ordet festprosesjonene


De store festprosesjonene spilte en viktig rolle i det tebanske kultlivet, og disse var knyttet sammen steder med mystisk forbindelse.