FFOR

Setninger med ordet ffor


Disse konfliktene fikk en brå start da bassist Brian Marshall i skapte overskrifter i avisene for å ha kritisert bandet Pearl Jam ffor deres låtskriving.
År 1998 sammenstilte han "The Fall of the Holy Temple", en antologi med undergrounddikt fra 1970-tallet, skrevet ffor det meste av kinesiske dissidenter.