FILARKIV

Setninger med ordet filarkiv


Det kan også brukes om programvaren som er pakket i slike filarkiv.
Et pakkeformat er en type filarkiv som inneholder dataprogrammer og metadata som behøves av et pakkesystem.
Web-klienten Zimbra Collaboration Suite er en samarbeidsprogramvare med støtte for e-post, gruppekalendre, kontakter, dokumenter og filarkiv.
Filarkiv er dataprogram som kombinerer et antall filer sammen til en arkivfil (eller en rekke av arkivfiler) for at de lettere kan transporteres eller for at lettere kan lagres.
Den langsiktige løsningen på dette er å få det opp på vårt eget gratis filarkiv, men det var ikke ønskelig å få filmene opp der når filmene var klare, fordi Commons slet med diskplass (tror ikke det er løst ennå), men alt annet matriale kan lagres der.