FIRETALLSLOV

Setninger med ordet firetallslov


Disse eventyrene har en firetallslov i stedet for vår tretallslov.
Indianertradisjonen operer derimot med en firetallslov til forskjell fra vår tretallsregel.