FLEURIOTS

Setninger med ordet fleuriots


Leon Fleuriots hovedsakelig lingvistiske forskning i Les Origines de la Bretagne, framhevet isteden den bredere tilførsel av britonere til romerske Gallia som skjedde i kjølvannet av Romerrikets sammenbrudd.