FLYKNINGERÅD

Setninger med ordet flykningeråd


Ellers var han i styre og stell for Nansenhjelpen, Nasjonalhjelpen for krigens ofre og Det norske Flykningeråd.