FLYKTNINGBAKGRUNN

Setninger med ordet flyktningbakgrunn


I absolutte tall hadde rundt 6200 personer eller 2,6 prosent av alle bosatte i Bergen flyktningbakgrunn.
Det bodde om lag personer med flyktningbakgrunn i Norge ved inngangen til 2006, vel 2,5 prosent av landets befolkning.
Søsken av barn med nedsatt funksjonsevne, barn som har kronisk syke foreldre (fysisk eller psykisk), barn med flyktningbakgrunn.
Gannusjina og organisasjonene hun arbeider for har også engasjert seg i saker for fanger med tsjetsjensk og annen flyktningbakgrunn, inkludert personer som er tiltalt for terrorisme.