FLYTSKAPENDE

Setninger med ordet flytskapende


For å oppnå dette, kan flytskapende og stammemodifiserende teknikker brukes.
Logopedisk behandling av skolebarn som stammer vil gjerne omfatte flytskapende teknikker for å hjelpe barnet å få kontroll over stammingen.
Dersom teknikker for å endre talen (flytskapende og stammemodifiserende teknikker) benyttes, kan det være en utfordring å overføre disse teknikkene til situasjoner i hverdagen.
PLoS ONE, 10(7), PLoS ONE, 2015, Vol.10(7).Logopedisk behandling av skolebarn som stammer vil gjerne omfatte flytskapende teknikker for å hjelpe barnet å få kontroll over stammingen.