FOLKEHISTORIE

Setninger med ordet folkehistorie


Birger Sivertsen er ekspert på folkehistorie, som også er tema på albumet.
Serien låner i stor grad fra folkehistorie og urbane legender, samt paganisme og kristen mytologi.