FOLKETINGSSAMLING

Setninger med ordet folketingssamling


Presidiet velges på det første møte hvor Folketinget trer sammen ved begynnelsen av en folketingssamling, liksom det ved nyvalg til Folketinget velges et nytt presidium.