FORELDREBETALING

Setninger med ordet foreldrebetaling


Familiebarnehagen finansieres ved foreldrebetaling og statlig driftstilskudd.
For å kunne drive en god skole, var det derfor vært nødvendig med foreldrebetaling.
Skolefritidsordningene er lovfestet i opplæringsloven og ble innført i Reform 97, og finansieres med foreldrebetaling, øremerkede statlige tilskudd til kommunene og eventuelle lokale tilskudd.