FORPESTET

Setninger med ordet forpestet


Han avskydde denne dødens vind og ønsket å styre et rike som ikke ble forpestet av den.
Fremtiden i denne filmen skildres som et dystert og kaotisk sted forpestet av miljøforurensing.
Men samtidig er «sporliste» uendelig mye bedre enn «spornummer» som disse artiklere er forpestet av.
Han beklager seg over hvordan hans blide by har blitt en stor militær utpost, forpestet av sekterisk vold.
Et samfunn totalt ødelagt og forpestet av radioaktivitet er hva de overlevende må forholde seg til når de kryper frem fra sine ruiner og kjellere.
Det ble revet i 1971, på grunn av at de mange lastebilene som hver morgen transporterte markedsvarene til Les Halles forpestet luften i den indre by.
I en menneskealder fikk beboerne på Bekkelaget og Nordstrand somrene «forpestet av lukt, sur røyk og myriader av fluer fra søppelfyllingen på Langøyene».
Han kjempet en lang kamp mot det medisinske etablissementet, myndighetene og flere vannverk, som forfektet den rådende oppfatningen at kolera ble spredd med «miasma i atmosfæren», altså forpestet luft (nattluft).
Lee og Bliechert blir betatt av morderen, og litt etter litt konsumeres livene deres mens de forsøker å avdekke et intrikat hendelsesforløp som når ned i dypet av den urbane undergrunnen, forpestet med pornografi, femme fatales, korrupte politimenn og kriminelle.
Deres felles venn Wojciech Grzymała som fulgte romansen fra begynnelse til slutt, hevdet senere at «dersom han ikke hadde vært så uheldig å møte G.S. [George Sand], som forpestet hele tilværelsen hans, ville han ha levd like lenge som Cherubini.»Tadeusz Szulc, Chopin in Paris, s.
Når det gjelder intensjonene hans, kan man argumentere for at Watts prøvde å lette fremmedgjøringen som følger erfaringen av å være menneske som han følte forpestet den moderne vestlige, og (som sin venn Aldous Huxley) prøvde å lette sykeligheten som var et utilsiktet biprodukt av fremmedgjøring fra den naturlige verden.