FORSKERER

Setninger med ordet forskerer


Egyptiske forskerer hevder at det kan være 2 til 3 millioner år gammelt, og vil således være det eldste forsteinete fotavtrykk fra menneskelignende vesener som noen gang er funnet.
De fleste moderne forskerer aksepterer denne tilskrivelsen til Seneca, men et mindretall hevder at de to verkene ikke er det samme, og at den bevarte teksten ikke nødvendigvis er forfattet av Seneca.