FORSKNINGSBEHOV

Setninger med ordet forskningsbehov


Kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet.
Inn på tunet tilbudKunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet.
Ved dokumenterte forskningsbehov og til den som måtte være part i en relevant sak.
På norsk kaller vi det dyreassistert terapi (DAT).Kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet.
Slike tiltak er en lovpålagte tjenester for ”personer og familie som har et særlig tyngende omsorgsarbeid”Uttalelse fra Sosialdepartementet 1991.Kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet.
Disse tiltaksplassene er i dag øremerket og finansiert av Opptrappingsmidler bevilget til Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012).Kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet.
I Sverige, Nederland og England har man flere såkalte ”rehabiliteringshager” tilpasset brukergrupper i ulike aldere og med ulike problemstillinger og behov (psykiske lidelser, rusproblemer, utbrenthet, fysiske handikap osv.).Kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet.