FORTELLERBEVEGELSEN

Setninger med ordet fortellerbevegelsen


Hun har arbeidet som forteller siden 1996 og har påvirket fortellerbevegelsen i Norge gjennom kurs og artikler.