FORVALTNINGSHONORAR

Setninger med ordet forvaltningshonorar


Indeksfond har typisk lave kostnader; både forvaltningshonorar og kostnader forbundet med handel.