FORVALTNINGSHONORARER

Setninger med ordet forvaltningshonorarer


Dette skyldes forvaltningshonorarer og handelsdrevne kostnader.
I sin søken etter å slå markedet, altså å gjøre det bedre enn gjennomsnittet, pådrar investorene seg kostnader som forvaltningshonorarer og transaksjonsrelaterte kostnader.