FORVALTNINGSNIVÅET

Setninger med ordet forvaltningsnivået


Provinsene var det høyeste forvaltningsnivået.
Provinsene utgjorde det høyeste forvaltningsnivået i Preussen.
Landkretsene og bykretsene var det tredje forvaltningsnivået i provinsen.
Det laveste forvaltningsnivået er kommunen (som Italia har mer enn 8000 av).
Det er ikke knyttet noen folkevalgt forsamling til dette forvaltningsnivået.
I Schleswig-Holstein og Saarland har dette forvaltningsnivået aldri eksistert.
Denne kategorien lister opp kategorier for det øverste forvaltningsnivået i verdens land.
Dette forvaltningsnivået har ansvar for videregående utdanning og en rekke kulturoppgaver.
Regionene ble videre inndelt i distrikter, som var det viktigste lokale forvaltningsnivået for britene.
Det laveste forvaltningsnivået bestod av kommunene (Gemeinde) og frem til 1928 og 1929, av Gutsbezirke.
Regierungsbezirke var det nest høyeste forvaltningsnivået i Preussen, og befant seg under provinsene i Preussen.
Disse var inndelt i rurale kretser (Landkreise) og urbane kretser (Stadtkreis) som utgjorde det tredje forvaltningsnivået.
Disse var inndelt i rurale kretser (Landkreise) og urbane kretser (Stadtkreise) som utgjorde det tredje forvaltningsnivået.
Ved Tysklands samling i 1990 valgte de tre statene Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern og Thüringen å ikke videreføre dette forvaltningsnivået.
Storbyområde (italiensk: città metropolitana) er en administrativ enhet i Italia, som sammen med provinsene utgjør forvaltningsnivået mellom regionene og kommunene.
Sammen med «do» består det øverste forvaltningsnivået også av «teukbyeolsi» (spesialby) og «gwangyeoksi» (metropoler eller storbyer) og «teukbyeoljachido» (spesiell selvstyrt provins).
Provins (italiensk province, entall provincia) er en administrativ enhet i Italia, som sammen med storbyområdene og noen særtilfeller utgjør forvaltningsnivået mellom regionene og kommunene.
Provinsiallanddagen valgte også embedsmenn som ble en del av den kongelige prøyssiske administrasjonen, og som innenfor provinsen hadde ansvaret for det andre forvaltningsnivået som bestod av Regierungsbezirke.
Preussen var dermed inndelt i 12 provinser, og denne inndelingen varte helt frem til oppløsningen av kongeriket Preussen i 1918.Det laveste forvaltningsnivået i Kongeriket Preussen bestod av kommunene (Gemeinde) og Gutzbezirke.
Direktionsbezirk, også kjent under navnet Landesdirektion, var fra 1. januar 1991 til 2012 navnet på det tredje forvaltningsnivået over kommunene (første nivå) og fylkes-kretsene (andre nivå), i delstaten Sachsen i det østlige Tyskland.
Etiopias regioner, som er det øverste undernasjonale forvaltningsnivået i Etiopia, består siden 1996 av ni etnisk baserte regioner (flertall kililoch, entall kilil), og dertil to autonome byregioner knyttet til de to største byene Addis Abeba og Dire Dawa.