FORVALTNINGSSELSKAPENE

Setninger med ordet forvaltningsselskapene


Danske Invest er en av de største forvaltningsselskapene i Norden med rundt 430 milliarder kroner under forvaltning.
Finanstilsynet har ansvar for å kontrollere at forvaltningsselskapene driver sin virksomhet i henhold til loven og forskriftene.