FORVALTNINGSSTRUKTUR

Setninger med ordet forvaltningsstruktur


I tillegg beholdt Markgrevskapet Oberlausitz sin egen forvaltningsstruktur.
Han nyorganiserte den kirkelige forvaltningsstruktur, og søkte å redusere italienernes kirkelige dominans.
Missionum Septentrionalium) var fra 1667 til 1868 den romersk-katolske kirkens forvaltningsstruktur som omfattet Norden og Nord-Tyskland.
Den frankiske middelalder med den merovingiske riksgrunnleggelse og dynastiske konsolidering på romersk forvaltningsstruktur skjedde allerede tidlig.