FOSFODIESTERBINDINGEN

Setninger med ordet fosfodiesterbindingen


Disse resistriksjonsenzymene kutter DNA ved å binde seg til et restriksjonssete på arvestoffet og fosfodiesterbindingen brytes.