FOSSILGASS

Setninger med ordet fossilgass


I Vest-Sverige mates biogass inn på et rørnettverk sammen med norsk fossilgass, og kan tappes fra et hundretalls bensinstasjoner.