FOWRE

Setninger med ordet fowre


Av kortere dikt kom Fowre Hymnes (Fire hymner) og Prothalamion.
Rundt 1610 publiserte Campion en bok om kontrapunkt, A New Way of Making Fowre Parts in Counterpoint By a Most Familiar and Infallible Rule («en ny måte å skape fire-stemmers kontrapunkt på»), som ble gitt ut på nytt i 1660.