FREMTIDSFILMER

Setninger med ordet fremtidsfilmer


Helvete år 2019 er en av en rekke italienske fremtidsfilmer på 1980-tallet.
Terror i Bronx er en av en rekke italienske action- og science fiction-pregede fremtidsfilmer som ble lansert på 1980-tallet.
Bruken av sofistikert fremtidsteknologi som laservåpen, talestyrt data, tidsmaskin osv. er også her fremtredende, slik som i en rekke andre fremtidsfilmer fra 1970- og 1980-tallet.