FRIBYER

Setninger med ordet fribyer


Prosjektet har sitt utspring i det internasjonale nettverket for fribyer for forfulgte forfattere, ICORN.
De fleste fribyer er tilknyttet den internasjonale organisasjonen ICORN, International Cities of Refuge Network, som organiserer ordningen og godkjenner forfatterne.
Festivalen fokuserer, i Bjørnsons ånd, på fred, menneskerettigheter og ytringsfrihet, og har vært en pådriver for å få Molde inn i nettverket av fribyer for forfulgte forfattere.