FRIBYPERIODEN

Setninger med ordet fribyperioden


Forfattere som kommer til en friby i Norge har formell status som gjesteforfatter i fribyperioden, etter dette er han/hun kvoteflyktning og har muligheten til å bli værende i landet.