FULBEFOLKET

Setninger med ordet fulbefolket


Byen er opp gjennom sin historie blitt preget særlig av fulbefolket, tyske koloniherrer og franske koloniherrer.