FULBENES

Setninger med ordet fulbenes


Mboum-befolkningens gjentatte forsøk over flere påfølgende tiår på å løse seg fra fulbenes overhøyhet, slo feil.