FULFULDE

Setninger med ordet fulfulde


Fulfulde har ikke kasus.
Fulfulde er eit språk i Vest-Afrika.
Fulfulde er et nigerkongo-språk som snakkes i Vest-Afrika.
Det største språket er fulfulde, men fransk og arabisk er også utbredt.
Fulfulde er et syntetisk språk, ved at mange ord inneholder mer enn ett morfem.
På fulfulde heter byen Ngawndere, uttalt [ŋgáwndéré], med høy tone på alle stavelser.
De viktigste språkene i Azawad er tamasheq, arabisk (hassānīya), fulfulde og songhai.
Så lenge universitetet tilbød afrikanske språkfag, underviste han i fulfulde og hausa.
Fulfulde har 20 nominalklassar («grammatisk kjønn») i eintal - noko som truleg er flest av alle språk.
Fulfulde har bare to stavelsestyper, ON og ONK, der O = opptakt, N = nukleus (eller kjerne) og K = koda.
Fulfulde er et stort dialektkontinuum blant de atlantiske språka i Vest-Afrika med over 20millioner brukere.
Fulaalfabetene er alfabeter som brukes i Guinea, Nigeria og Liberia til å skrive nigerkongo-språket fulfulde.
Det offisielle språket i byen er fransk, men det finnes også flere lokale språk som mossi, dyula og fulfulde.
I Nigeria skrives fulfulde og hausa med kombinasjonen , mens fulfulde i resten av Vest-Afrika og hausa i Niger bruker .
På slutten av 1980-tallet foreslo Ibrahima Barry og Abdoulaye Barry det såkalte Adlamalfabetet for å representere språket fulfulde.
Etter arabisk og de tidligere europeiske kolonispråka engelsk og fransk er fulfulde det språket som har den største geografiske utbredelsen i Afrika.
Etter arabisk og dei tidlegare europeiske kolonispråka engelsk og fransk er fulfulde det språket som har den største geografiske utbreiinga i Afrika og blir skrive med både det latinske og det arabiske alfabetet.
Fulaniene er knyttet sammen i et felles språk, fulfulde, som er et nigerkongo-språk, foruten også en del grunnleggende elementer fulanikulturen, slik som pulaaku, en moralkodeks for felles oppførsel som gjelder for samtlige i fulanikulturen.
Navnet Mopti kommer fra fulfulde, og er avledet av ordet Motti, og har sammenheng med verbet mooɓtude (noen ganger også uttalt blant annet som mooptude, moptude, moottude og mottude), og betyr 'samle', og har sammenheng med byens beliggenhet, hvor elvene Niger og Bani møtes, eller samles.