FURENESET

Setninger med ordet fureneset


Brua krysser Ikjefjorden mellom Fureneset og Storeholmen.
Fjorden har innløp mellom Kråkenes fyr i sør og Fureneset i nord.
Den strekker seg 4,5 kilometer sørover fra innløpet ved Fureneset i vest og Massnesberget i øst.
Fjorden har innløp mellom Fureneset nedenfor Engelsbøfjellet i øst og Austreimneset ved bygda Austreim.