FYRIS

Setninger med ordet fyris


Klubben er en sammenslåing av OK Fyrismalm og IK Fyris.
Bekken hadde forbindelse med elven Fyris via Vendelsjön og Vendelån.
Landsbyen har utsyn utover et langt vann, Vendelsjön, som har tilstrømning til elven Fyris.
De førte skipene opp elven Fyris og red rett til svenskekongens hall med sine tolv berserker.
Klubben ble nedlagt fordi den skulle slå seg sammen med IK Fyris og sammen starte opp OK Linné.
Idrottsklubben Fyris er en nedlagt svensk orienteringsklubb som hadde tilholdssted i Uppsala i Sverige.
Skipet gikk i Sverige under navet «Fyris» fram til 1895, da hun ble solgt til A/S Alpha i Moss og omdøpt.
Fra 1500-tallet har denne blitt kalt St. Erikskilden på kirkens nordlige side, mellom kirken og elven Fyris, og er i dag markert med en stor støpejernspumpe.