FYSIKKLABORATORIET

Setninger med ordet fysikklaboratoriet


Mellom 1920 og 1925 jobbet han i fysikklaboratoriet ved Philips' lampefabrikk i Eindhoven.
Han ledet fysikklaboratoriet ved Radiumhemmet fra 1924 til 1937, da han ble sjef for avdelingen for radiofysikk ved Karolinska Institutet.
Det lyktes i 1854 da det ble en ledig stilling der og Kirchhoff ble ansatt som professor ordinarius (full professor) og leder for fysikklaboratoriet.