GAUPENE

Setninger med ordet gaupene


Resultater fra senere års forskning viser at gaupene også dør av andre årsaker.
Til å begynne med vil gaupene være sikret av fire hektar store inngjerdinger og TV overvåkning.
Noe av det mest oppsiktsvekkende fra studiene av radiomerkede gauper gjelder størrelsen på leveområdene gaupene bruker.
Det har hersket en viss uenighet omkring hvorvidt gaupene skulle plasseres i slekten småkatter (Felis) eller ekte gauper (Lynx).
I de produktive områdene lenger sør i Skandinavia har gaupene betydelig mindre arealkrav, og en hunngaupe kan benytte seg av 3-400 kvadratkilometer.
Forfedrene til gaupene vandret imidlertid ut fra Eurasia og tok seg over til Nord-Amerika for omkring 5,5 millioner år siden, der slekten Lynx oppsto.
Tidligere regnet også noen med ørkengaupe (Caracal caracal) blant gaupene, men denne arten har siden blitt omklassifisert til slekten afrikanske småkatter, sammen med afrikagullkatt og serval.