GAUPER

Setninger med ordet gauper


Det var tidligere vanlig å se gauper i området.
Voksne gauper i Skandinavia dør sjelden av naturlige årsaker.
Voksne gauper hevder revir og lever solitært utenom paringstiden.
Scandlynx har derfor fulgt gauper intensivt i ulike deler av Skandinavia.
Blant annet har Hellesø manipulert inn gauper og mårhunder i sine bilder.
Størrelsen på leveområdene til gauper varierer voldsomt innad i Skandinavia.
Skansen har også en dyrepark med blant annet elger, ulver, gauper og bjørner.
Voksne individer mangler gjerne flekkene som er typiske for noen ekte gauper.
Disse anatomiske forskjellene gjorde den trolig mer lik andre katter enn gauper.
Det foreligger også planer om i 2010 å reintrodusere gauper i Guarrizas-distriktet i det østre Andalucía.
Dyrelivet er godt tilpasset til de ekstreme forholdene, og det finnes antiloper, gauper, sjakaler og gaseller.
Til sammen danner de ordene Last (vannrett) og Lynx (loddrett), der Lynx er det vitenskapelige navnet på gauper.
Ekte gauper kjennetegnes gjennom at artene i gaupeslekten har kort hale og karakteristiske hårdusker på øretuppene.
Noe av det mest oppsiktsvekkende fra studiene av radiomerkede gauper gjelder størrelsen på leveområdene gaupene bruker.
Både gaupe og mår er imidlertid kommet sterkt tilbake i senere år, og i 1998 ble det skutt 4 gauper i Drangedal kommune.
Pantergaupe (Lynx pardinus), også kalt iberisk gaupe og spansk gaupe, er et kattedyr som tilhører gruppen av ekte gauper.
Det har hersket en viss uenighet omkring hvorvidt gaupene skulle plasseres i slekten småkatter (Felis) eller ekte gauper (Lynx).
Dette har i senere år hatt en viss suksess, slik at prosjektet fra desember 2009 kunne gå igang med å sette ut gauper i naturen.
Moderne forskning viser imidlertid at gauper skiller seg fra andre småkatter, slik at det nå er enighet om at Lynx er en unik slekt.
I alt ble seks radiomerkede gauper (tre hanner og tre hunner) parvis reintrodusert i Guadalmellato-distriktet i det nordre Andalucía.
For Sveriges del utgjør dette cirka 840 gauper, noe som er betydelig mindre enn tidligere antatt, mens den norske utgjør cirka 313 dyr.
De senere årene har det blitt felt mange gauper her, og det blir jaktet gaupe jevnlig når direktoratet (DN) har gitt fellingstillatelse.
Den viktigste dødsårsaken, utenom kvotejakt, for radiomerkede gauper i Skandinavia er illegal jakt, men også møte med biler og skabb tar livet av gauper.
Vegetasjonen er rik og variert, noe som bidrar til diversiteten i dyrelivet som blant annet omfatter elg, ulv, gauper og 800 Visenter i Białowieska- og Knyszyń-skogene.
Tresettere brukes helst til jakt på småvilt, som ekorn og ulike trelevende aktive mårdyr og vaskebjørner, men det jaktes også større vilt med tresettere, som ulike gauper, puma og svartbjørn.
Scandlynx har samlet inn kunnskap om gaupenes arealbruk, sosial organisering, spredning, reproduksjon, overlevelse og predasjonsatferd hos gaupe gjennom oppfølging av gauper med ulike typer radio- eller GPS-sendere.
Leoparder, hyener, gauper, ulver, og bjørner levde sammen med villkrøtter, hester, dådyr, geiter, og neshorn, alle omgitt av oliventrær og pinjetrær med rapphøner og ender i luften over trærne, landskilpadder i underskogen og muslinger, albueskjell (Patella vulgata) og andre skalldyr i vannene langs kysten.