GENERALPRØVENE

Setninger med ordet generalprøvene


Under generalprøvene var artistenes "green room" ikke ferdig.
En ny gruppe med billetter ble lagt ut for salg i april, men et par uker før finalen var fremdeles flere tusen billetter til semifinalene og generalprøvene fortsatt ikke solgt.
Kong Ludwig av Bayern hadde overvært generalprøvene fra 6. til 9.august og vendte tilbake først til den tredje og siste oppføringssyklus, og unndro seg enhver offentlig hyldest.