GJØDSLA

Setninger med ordet gjødsla


Havren utnytter også gjødsla bedre enn de andre kornartene.
Om ein spreier gjødsel før ein pløyer får ein molda gjødsla i same operasjonen.
Næringsstoffene i gjødsla frigjøres og gjøres lettere tilgjengelig for plantene.
Gassene oppstår naturlig i deponier, i gjødselkjellere og etter at gjødsla spres på jordene.
Ved spredning i åpen åker skal gjødsla moldes ned straks og senest innen 18 timer etter spredning.
I tillegg blir spredeegenskapene til gjødsla bedre ved at den blir mer tyntflytende med færre klumper.
I dag har de fleste gårder store nok gjødselkjellere slik at de klarer å lagre gjødsla til det er lov å spre den om våren.
Gjødsel som har stått lenge kan få aerob gjæring, og når det da røres i den gjødsla kan det føre til gassutvikling der oksygenet forsvinner.
Som regel pumper man gjødsla fra gjødselkjelleren til en gjødselvogn som brukes til å spre den, eller til en gjødselbeholder for lagring til senere bruk.
Dersom matavfall, fiskeavfall eller annet næringsrikt avfall tilsettes i prosessen øker energiutbyttet vesentlig og næringsverdien i gjødsla går ytterligere opp.