GJENNOMBRUDDSMULIGHET

Setninger med ordet gjennombruddsmulighet


Eurovision Song Contest er en unik gjennombruddsmulighet for vinnerartistene.
Strategisk var striden en gjennombruddsmulighet for Israel, ettersom den stagnerte Egypts militære planer for forsterkning av Sinai ved å forflytte egyptisk militært fokus til et annet stridsområde.