GJENNONMGÅS

Setninger med ordet gjennonmgås


Rigsrevisionen reviderer dessuten en rekke selskaper hvori staten har økonomiske interesser, liksom regnskaper fra aksjeselskaper hvori staten er aksjonær, gjennonmgås – det dreier seg blant annet om Post Danmark, Banedanmark og Danske Spil.