GODKJENNINGSORDNING

Setninger med ordet godkjenningsordning


I 1901 ble New Zealand det første landet med en offentlig godkjenningsordning av sykepleiere.
Det ble i 2012 innført en godkjenningsordning for gårdsbruk som ønsker å være Inn på tunet tilbydere.
Akkreditering av utdanning er en godkjenningsordning som reguleres av universitets- og høyskoleloven.
Norge er tilsluttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer (GMO) og avledete produkter.
I 1973 ble det innført en offentlig godkjenningsordning for å arbeide som psykolog innen det kliniske feltet.
Sintef Byggforsk har en frivillig godkjenningsordning for vannkraner og annet VVS-utstyr, og Sintef tester da blant annet for tungmetaller som bly, kadmium og nikkel.
Medlemsbedriftene er underlagt en godkjenningsordning basert på krav knyttet til firmakompetanse, forretningsmessig drift, forretningsskikk, kundetilfredshet og ansvarsforsikring.
Andre land som Norge, Sverige, Østerrike og Australia har hatt lover som begrenset bruk av hypnose til leger, psykologer og tannleger før dette men hadde ingen godkjenningsordning for utøvelse av hypnose.