GRAFSER

Setninger med ordet grafser


Det sidesporet som det hentydes til i deler av denne tråden at Wikipedia ikke skal omtale visse historiske hendelser, fordi det muligens kan støte noen, at vi liksom «grafser», er absolutt ikke meningsfylt.