GRAMSE

Setninger med ordet gramse


Noe av sakens kjerne ligger vel i at disse kildene har vært lukket til nå, og at det dermed blir mye å gramse i for de med slike tilbøyeligheter.