GRENDAS

Setninger med ordet grendas


Grendas kjerne er de tre Balke-gardene (gnr. 59 og 60) samt Balke kirke.
Ringmoen skole var grendas egen barneskole fram til skolen ble nedlagt etter skoleåret 2008/2009.
Tiller kirke fra 1806 og den daværende Tillerbrua gikk med raset som drastisk forandret grendas geologi.
Grendehuset ble bygd tidlig på 1980-tallet, og fungerte som grendas storstue og samlingspunkt for store og små.
Grenda har egen kirke innvidd i 1986 til grendas markering av 250-årsjbileet for fast bosetting og et eget oppvekstsenter, kombinert barnehage og 1-8-skole som ble tatt i bruk i 1991 med, i dag, totalt 16 barn.