GUDSTJENESTEFEIRINGEN

Setninger med ordet gudstjenestefeiringen


Gudstjenestefeiringen er mettet med symbolikk og taler til alle kroppens sanser.