HÅPLØSHET

Setninger med ordet håpløshet


Teksten forteller om håpløshet og oppgitthet.
Forestillingen kan være negativ, håpløshet, pessimisme.
Romanen gir et tidsbilde av mellomkrigstidens håpløshet.
Noen dager går, og Angel begynner å se med håpløshet på livet.
Hennes motsetning var Moros, ånden for håpløshet og undergang.
Victoria preges av lengsler, håpløshet og av Johannes' ambivalente følelser.
Sinnsstemningene svinger hele tiden fra den lyseste optimisme til håpløshet.
Boka handler om menneskehandel med unge jenter, om håpløshet, drømmer og overlevelse.
Håpløshet – ingenting nytter, uansett hva jeg gjør vil mine handlinger gjøre alt verre.
Kozelek brukte bandet som et verktøy for å uttrykke sine følelser om smerte, lidelse og håpløshet.
I Louisiana dukker Onkel Tom nesten under i håpløshet da troen på Gud prøves av vanskelighetene på plantasjen.
Her kommer til uttrykk menneskets opplevelse av håpløshet og manglende forståelse for sin skjebne, og bønnen om nåde.
Hun bestyrker Lövborg i hans følelse av håpløshet og gir ham en revolver, et arvestykke etter faren, som var general.
Det stadige stresset ved tilstanden kan føre til at rammede utvikler en lammende frustrasjon eller følelse av håpløshet.
Sammenlagt kan dette føre til den pessimistiske følelsen av håpløshet og mangel på glede som preger en person som lider av SAD.
Det som forener alt dette er en fascinasjon for møtepunktet mellom håp og håpløshet, utopi og sammenbrudd, utenforskap og autoritet.
På klinikken lever menneskene så absolutt i ytterpunktene, sinnsstemningene svinger fra den lyseste optimisme til håpløshet på sekunder.
Eksempelet viser hvordan elementene av håpløshet og uunngåelig undergang er benyttet for å stille spørsmål hvor intet korrekt svar finnes.
Tekstene handler om ulykkelig kjærlighet, sosial urett, nostalgiske følelser, og lengsel etter bedre tider ofte med en følelse av håpløshet.
Tekstene er mørke («Kids are dying out in the snow») og har et tema som kan minne om håpløshet («Don't have any dreams / Don't have any plans»).
Tittelen spiller på at avmakt og håpløshet gjør at mange har en følelse av å befinne seg i ingenmannsland i dagens samfunn – for Eidsvåg er dette Allemannsland.
Maleriet ble ferdigstilt bare noen dager før van Gogh skjøt seg selv og viser en mann som skjuler ansiktet i hendene, bildet gir et inntrykk av depresjon og håpløshet.
Når pasienten begynner å fungere bedre, med forbedret evne til å ta initiativ, samtidig som mindreverdighetsfølelsene og følelsen av håpløshet er like ille, kan faren for selvmord øke.
Legen vurderer tale, humør og tankeinnhold, med særlig oppmerksomhet på håpløshet og pessimisme, tanker om selvskading eller selvmord, og manglende positive tanker eller fremtidsplaner.
Mennesker rammet av depresjon kan være opptatt av å gruble over tanker og følelser der innholdet er verdiløshet, skyld eller anger som er ute av proporsjoner, hjelpeløshet, håpløshet og selvforakt.
Fra å skrive om seg selv i første person benyttet han sin egen bakgrunn for å beskrive en allmenn tilstand mellom håp og håpløshet, eksemplifisert i sangen «The River» (1980) hvor inspirasjonen var hans svoger og søster.
Becks Depression Inventory, for eksempel, er et 21-spørsmåls selvrapporteringsskjema som dekker symptomer som irritabilitet, tretthet, vekttap, mangel på interesse for sex og tanker om skyldfølelse, håpløshet eller om å bli straffet.
Historien handler om håpløshet, men samtidig om viljen til å leve, om hvordan det er å skaffe seg venner og et liv selv om tilværelsen har en utløpsdato, og om å leve med konsekvensene av mangelen på trygghet som situasjonen fører til.
Opptil 60 % av personer som begår selvmord har en stemningslidelse som depressiv lidelse, og risikoen er spesielt høy dersom en person har en markert følelse av håpløshet, eller har både depresjon og borderline personlighetsforstyrrelse.
Som et resultat av en generell følelse av håpløshet i reservatet etter Sitting Bulls død, valgte Big Foot å føre folket sitt fra reservatet de var tildelt for å søke seg til sine slektninger under høvding Red Cloud i et annet reservat lenger sør.
I det ene tablået møter man fattiggårdsbestyrer S. Steffensen, som blir grundig utspurt av tilsynskomitemedlem Adolf H. Braanaas angående pengebruken på gården; i det andre fattiglemmene «Skinnfell-Maria» og «Vesle Maren», som diskuterer håp og håpløshet for de som bor på gården.
Han antyder på sluttsidene av Des choses cachées depuis la fondation du monde (1978) at han tidvis kjente dyp håpløshet for samtiden på 1960-tallet, innen hans mer generelle teori om samfunnet og religionene tok form, og det er tydelig i nevnte arbeide at hans teori impliserer en viss askese, et nei til den motstandsløse tilfredsstillelse av begjærene som ofte framstår som typisk for tiden - og som Girard brennemerker som vulgærpsykologiserende tomhet.
Tegn og symptomer på at en bipolar lidelse er i depressiv fase kan være en periode med tristhet, skyldfølelse, isolasjon, eller håpløshet, forstyrrelser i søvn og appetitt, tretthet og nedsatt interesse for vanligvis hyggelige sysler, konsentrasjonsvansker, ensomhet, selvforakt, apati eller likegyldighet, depersonalisering, nedsatt interesse for seksuell aktivitet, sjenanse eller sosial angst, irritabilitet, smerter (med eller uten kjent årsak), manglende motivasjon, og selvmordstanker.