HØYREHALFEN

Setninger med ordet høyrehalfen


I et avisutklipp fra 40-tallet om den lokale Sprintserien nevnte sportsjournalisten at høyrehalfen til BBK gjennomførte en «sympatisk og god kamp i det ellers altfor hårde spill».Udatert avisutklipp fra Drammens Tidende & Buskeruds Blad.