HØYSKREDA

Setninger med ordet høyskreda


Tunnelen er meter lang og går mellom Gudvangen og Høyskreda.