HØYSTAMMEDE

Setninger med ordet høystammede


Denne arten krever bøkeskog med store, høystammede trær.