HALVÅRIG

Setninger med ordet halvårig


I 1994 ble også praktisk-pedagogisk utdanning utvidet fra å være halvårig til å bli ettårig (Solerød 2003f).
Han tok heller et halvårig kurs på Karl Solbergs handelsskole i Trondheim og ble ansatt hos en kolonialgrossist.
Rocket League Championship Series (RLCS) er en halvårig Rocket League turnering arrangert av Psyonix, spillets utviklere.
Videre utviklet HiNT et halvårig studium i allmennlærerutdanningen rettet mot bruk av uteområder som læringsarena (UTOLA).
Han tilhørte det første kullet som gikk halvårig jordbrukskurs ved Val landbruksskole i 1916, og overtok som gårdbruker på Leirfallnes i 1930.
Det er også da den mannsdominerte skolen fikk sin første kvinnelige elev på et halvårig kurs i jern og metall kombinert med kurs i bil og mekanikk.
Mens han arbeidet ved universitetet hjalp han til og rådet Nuon Solar Team, et solar racer team bestående av studenter, som vant den halvårig Verdens Solar konkurranse fire ganger på rad fra 2001 til 2007.
Etter folkeskoleeksamen på grendeskolen Nordheim gikk han et halvårig snekkerkurs i kommunal regi, et år på Ringsaker fylkesskole, to år på Evenstad skogskole og ettårig artiumskurs på Hamar katedralskole for å kvalifisere seg til studiene ved Norges landbrukshøyskole på Ås hvor han tok eksamen som forstkandidat i 1944 med hovedkarakteren Særdeles tilfredsstillende.