HAUGUM

Setninger med ordet haugum


Regien var ved Samuel Haugum og Pål Karlsen.
Haugum var valgmann ved stortingsvalgene i 1900 og 1903.
Ole Haugum var ordfører i 15 år, og Ole Tronstad i 12 år.
Han var far til Anders Haugum, ordfører i Inderøy 1938–1945.
Per Haugum var direktør for kontoret fra opprettelsen i 2001 til 2010.
I tillegg kjører 2 avganger fra Bjørkli til Klæbu Sentrum via Stågganvegen og Haugum.
Haugum var direktør for Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) fra 2001 til 2010.
Her er det mange strekninger; en avgang dagen kjører fra Sørborgen Via Haugum og Hyttfossen til Bjørkli.
Bydelene er sentrum, Haugum, Øyrane, Hafstad, Flatene, Halbrend, Slåttebakkane, Vie, Slåtten, Tefre og Bruland.
Ole Anton Andersen Haugum (født 2. januar 1857 på Inderøy, død 28. februar 1928) var gårdbruker og Venstre-politiker.
Han var sønn av gårdbruker Anders Olsen Haugum og Guru Pedersdatter Følstad, og overtok slektsgården Haugan (gnr. 139) på Inderøy i 1884.
Ordførerne Sivert Bragstad, Peter Hægstad, Ole Haugum og Hans Melhus har sønner, svigersønner og/eller sønnesønner som også ble ordførere.
Ole Haugum var gift med Julie Johannesdatter Mære fra Sparbu, datterdatter av stortingsmann Johan Kristian Schiefloe, og de fikk fire barn, hvorav to vokste opp.
Podium er et rockeband fra Overhalla i Trøndelag som består av Christian Klykken (sang og gitar), Terje Husa (gitar), Terje Lennavik (bass) og Tomas Haugum (trommer).
En av Ap-representantene i kommunestyret brukte felleslisten for Sp/V/KrF ved formannskapsvalget, og strøk og kumulerte slik at Haugum ikke fikk fast plass i formannskapet.
Anders Haugum (født 10. oktober 1881 på Inderøy, død 3. september 1964) var gårdbruker på Haugum og ordfører i Inderøy 1938–1945; først for Venstre, etterhvert oppnevnt av NS.
Hun er barnebarn av Hans Hjulstad, som var ordfører i Inderøy 1927–1929 og 1938 og oldebarn av Ole Haugum, som var stortingsrepresentant 1918 og ordfører i Inderøy 1905–1916 og 1920-1922.
Haugum var vararepresentant til Stortinget fra Verdalen krets i Nordre Trondhjems amt 1907–1918, og møtte for Johannes Okkenhaug i Stortingets landbrukskomité fra 24. juli og ut sesjonen i 1918.
Ole Braa, Ole Haugum, Bjarne Lyngstad og Karin Kjølmoen har møtt som stortingsrepresentanter eller vararepresentanter, mens Arild Vist og Karin Kjølmoen har deltatt i regjeringsapparatet som hhv. politisk rådgiver og statssekretær.
Han satt i kommunestyret for Bondepartiet fra 1946, og ble valgt til ordfører for 1960–61 etter at Arbeiderpartiet hadde hindret Senterpartiets opprinnelige ordførerkandidat Ole Haugum i å få plass i formannskapet.«Arbeiderpartiet kullkastet ordførervalget på Inderøy».
Avganger kjører fra Klæbu Sentrum til Bjørkli via Haugum & Hyttfossen, en avgang kjører fra Brannåsen til Klæbu Sentrum, 3 avganger kjører fra Bjørkli til Tanemskrysset via Hyttfossen & Tulluan, 2 avganger kjører fra Bjørkli til Klæbu Sentrum via Hyttfossen, Haugum og Tanem til Klæbu Sentrum & Sørborgen.