HELDØGNSTJENESTE

Setninger med ordet heldøgnstjeneste


Ambulante tjenester er tjenester som gis fra spesialisthelsetjeneste til pasienter i private hjem, i kommunal heldøgnstjeneste som bokollektiver, sykehjem, døgnbaserte omsorgsboliger eller i private institusjoner.